Zarządzenie Nr 75/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 lipca 2003r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust.1 art. 25 ust. 1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1. 1. Przeznacza do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej nieruchomości zabudowaną stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka Nr 227/4 o pow. 0,1900 ha, położoną w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

      2. Przedmiotem użyczenia są następujące składniki nieruchomości:

 

   - budynek remizy strażackiej o pow. użytkowej 121,1 m², zlokalizowany na w/w działce;

 

   - grunt o pow. 1900 m² - służący do obsługi budynku remizy strażackiej.

 

      3. Użyczenie nieruchomości opisanej w pkt. 1 i 2 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie następuje w celu realizacji jej zadań statutowych oraz modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej.

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 pkt. 1 i 2 następuje na okres 3 lat od daty zawarcia umowy użyczenia.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

data publikacji: 07.01.2004, ostatnia aktualizacja: 07.01.2004, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085750
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości