Zarządzenie Nr 74/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 czerwca 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz wyznaczenia
przewodniczącego komisji
 
Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1.W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
 
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
a) Cezary Wawrzyński,
            b) Ewa Malinowska,
            c) Tomasz Klimecki,
 
 2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
            a) Irena Rubczewska,
            b) Jolanta Wasilewska,
            c) Katarzyna Łuczko – Ciesielska,
 
 3) po dwóch przedstawicieli:
            a) Rady Pedagogicznej:
             - Grażyna Kapczyńska,
             - Maria Domin,
 
             b) Rady Rodziców:
             - Joanna Trzebiatowska,
             - Anna Jarmolińska,
 
 4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
             Zygmunt Fleszar.        
 
§ 2. Na przewodniczącego komisji wyznacza się Cezarego Wawrzyńskiego.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.06.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.06.2017, ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526834
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości