Zarządzenie Nr 74/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie

 

 

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r

o rachunkowości ( DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w

 Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2009 do31.12.2009 r.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu,

 rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik

 nr 1 do zarządzenia

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2010, ostatnia aktualizacja: 19.08.2010, odsłon: 875


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541313
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości