Zarządzenie Nr 74/05

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2005r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 pkt.1 i pkt.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. U Nr  207, poz.2108 /  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej U G Ostróda.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji,  insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda do przeprowadzenia przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż  niżej wyszczególnionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda:

 

      1. nieruchomości lokalowej  stanowiącej udział wynoszący 14/100  w działce Nr 215/1, położonej w obrębie i miejscowości Pietrzwałd,

 

      2. działki Nr 193/17, położonej w obrębie i miejscowości  Tyrowo,

 

      3. działki Nr  128, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

      4. działek  Nr 219 i 220, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 06.11.2005, ostatnia aktualizacja: 06.11.2005, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219526
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości