Zarządzenie Nr 73 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji na okoliczność zatrucia pszczół w pasiekach Pana Sławomira Wiśniewskiego i  Pana  Zbigniewa Jackiewicza.

 

Na podstawie art. 6 i 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm. ) w związku ze zgłoszeniem strat w w/w pasiekach zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

1. Zdzisława Michałowicz - przedstawiciel Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Jerzy Talarowski - Lekarz Weterynarii.

 

3. Jerzy Rymaszewski - przedstawiciel Insp. Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostródzie.

 

4. Przemysław Całka – Koło Pszczelarzy Ostróda.

 

§ 2. Wyznaczam Panią Zdzisławę Michałowicz jako osobę do sporządzenia dokumentacji z prac Komisji.

 

§ 3. Zadaniem Komisji jest dokonanie następujących czynności:

 

a/ zbadać wygląd pszczół objawy zatrucia

 

b/ ustalenie związku przyczynowego pomiędzy wykonanym zabiegiem a zatruciem pszczół

 

c/ na życzenie poszkodowanych pobrać próbki zatrutych pszczół, i próbki opryskanych roślin

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.07.2010, ostatnia aktualizacja: 05.07.2010, odsłon: 806


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214788
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości