Zarządzenie Nr  72/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  25 kwietnia 2022 r.
 
   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
   Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Podinspektor do spraw płac.
   
§ 2. W skład komisji wchodzą:
1) Grzegorz Kastrau, Zastępca Wójta Gminy Ostróda–Przewodniczący Komisji;
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji;
3) Anna Płecha, Skarbnik Gminy Ostróda –Członek Komisji;
4) Agnieszka Lorenc –Inspektor- Członek Komisji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.04.2022, ostatnia aktualizacja: 26.04.2022, odsłon: 97


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827960
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości