Zarządzenie Nr 72/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 maja 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
  1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 
  1. Danuta Niemanowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 
  1. Aneta Janowicz - Sekretarz Komisji Konkursowej,
 
  1. Szymon Socha – Członek Komisji Konkursowej,
 
  1. Anna Zgrzebska - Członek Komisji Konkursowej,
 
  1. Łukasz Wolf - Członek Komisji Konkursowej,
 
 
     do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, zgodnie z ogłoszonymi w dniu 9 oraz 12 maja 2017 r. otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych, określonych w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     § 2. Regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.06.2017r.
Osoba przekazująca: Szyman Socha

Sporządził/a: Szymon Socha
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2017, ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569299
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości