Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2016r.
 
 w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Lichtajny
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.
z 2015r., poz. 2164 / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Lichtajny”  powołuje się komisję przetargową
  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
     2) Członek  – Roman Szewczyk;
     3) Członek –  Marek Wydrzyński;
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2.  Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.06.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
 
 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.06.2016, ostatnia aktualizacja: 09.06.2016, odsłon: 752


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214378
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości