Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2014r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku.
 
     Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. z 2013r., poz. 330 z późn. Zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za okres od 01.01.2013 do 31.08.2013 r.
 
     § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.07.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2014, ostatnia aktualizacja: 29.07.2014, odsłon: 737


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803118
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości