Zarządzenie Nr 7/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

w sprawie przekazania upoważnień dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLIV/225/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2010 rok, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

 

1. Grażyna Lipińska - Dyrektor Gimnazjum w Durągu.

 

2. Elżbieta Okrucińska - Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie.

 

3. Anna Pasiecznik - Dyrektor Gimnazjum w Lipowie.

 

4. Małgorzata Gajewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie.

 

5. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.

 

6. Ryszard Brzózka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

 

7. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach.

 

8. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku.

 

9. Bożena Biesiekirska - po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie.

 

10. Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie.

 

11. Marek Parol - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie.

 

12. Maria Zabłotna - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie.

 

13. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach.

 

14. Jadwiga Drobisz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie.

 

15. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

16. Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2010, ostatnia aktualizacja: 11.01.2010, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214808
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości