Zarządzenie Nr 72 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą

„Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011”

 

 

    Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /, zarządzam co następuje:

 

    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Dowóz uczniów do   

       placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2010/2011”

 

   w składzie:

 

    1. Przewodniczący - Janina Roman ;

 

    2. Z-ca Przewodniczącego -Danuta Kucharczuk;

 

    3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

    4. Członek - Iwona Derbin;

 

    5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

     § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09  Wójta Gminy Ostróda  dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

 

    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 22.06.2010, ostatnia aktualizacja: 22.06.2010, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219259
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości