Zarządzenie Nr 71A/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 września 2005 r.

 

w sprawie wyznaczenia  nauczyciela  do  zastępowania  dyrektora na czas jego nieobecności

 

      Na  podstawie  art. 39 ust. 7  ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z  2004r., poz. 2572)  zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Wyznaczam Pana Macieja Fryczyńskiego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie do zastępowania dyrektora na czas  nieobecności.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  podjęcia.

 

data publikacji: 08.11.2005, ostatnia aktualizacja: 08.11.2005, odsłon: 825


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214822
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości