Zarządzenie Nr 71/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 maja 2017 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych:
Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo – Lichtajny” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr 80/123 w m. Lichtajny obręb Lipowiec”
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) , Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo – Lichtajny” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr 80/123 w m. Lichtajny obręb Lipowiec”.
 
2. W skład komisji wchodzą:
 
  1. Bogusław Fijas - przewodniczący
  2. Jan Brzozowski– z-ca przewodniczącego
  3. Krzysztof Ruczyński – członek
  4. Zbigniew Tomczyk - członek
  5. Roman Szewczyk - członek
 
§ 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnych z okręgów i sołtysów sołectwa Kajkowo i Lichtajny.
 
§ 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.05.2017r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.05.2017, ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, odsłon: 619


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215498
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości