Zarządzenie Nr 71/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji d/s przekazania pomieszczeń Urzędu Gminy wynajmowanych w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24.

 

Na podstawie § 17 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję d/s przekazania pomieszczeń Urzędu Gminy wynajmowanych w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński – Przewodniczący.

 

2. Jan Brzozowski - Z-ca Przewodniczącego.

 

      3. Krzysztof Ruczyński – Sekretarz.

 

4. Teresa Ołowska – członek.

 

5. Beata Czerkas – członek.

 

6. Artur Jabłonka - członek.

 

§ 2. Zadaniem komisji jest protokolarne przekazanie pomieszczeń Urzędu Gminy wynajmowanych w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, - Urzędowi Miasta Ostróda.

 

§ 3. Działania Komisji ustają wraz z ostatecznym podpisaniem protokołu i oświadczenia o nie wniesieniu uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy oraz Urzędu Miasta.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.10.2008, ostatnia aktualizacja: 17.10.2008, odsłon: 990


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563586
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości