Zarządzenie Nr 71/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 lipca 2003r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka Nr 122/3, położonej w obrębie i miejscowości Zwierzewo.

 

      2. Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki nieruchomości:

 

   -lokal gospodarczy o pow. użytkowej 116,37 m² (była świetlica wiejska);

 

   -grunt o pow. 802 m² - niezbędny do obsługi wyżej opisanego budynku.

 

      3. Wydzierżawienie nieruchomości następuje z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

 

      § 2. 1. Wydzierżawienie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres 1 roku od daty zawarcia umowy dzierżawy.

 

      2. Do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości ustala się do przetargu wyjściową stawkę czynszu miesięcznego w wysokości 100,00zł.

 

      3. Dzierżawca będzie płacił podatek VAT od ustalonej stawki czynszu miesięcznego oraz podatek na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami).

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 07.01.2004, ostatnia aktualizacja: 07.01.2004, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100178
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości