Zarządzenie Nr 71 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

     Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko -Mazurskiego Nr 62, poz.1019) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

 

- obrębu Kraplewo jako działka nr 5/5, zabudowana zbiornikiem nieczystości (szambo),

 

- obrębu Kraplewo jako działka nr 5/35, zabudowana zbiornikiem nieczystości (szambo), 

 

- obrębu Morliny jako działka nr 4/100, zabudowana zbiornikiem nieczystości wraz z siecią kanalizacyjną,

 

- obrębu Miejska Wola jako działka nr 6/5, zabudowana hydrofornią wraz z siecią wodociągową,

 

- obrębu Wirwajdy jako działka nr 142/21, zabudowana zbiornikiem nieczystości (szambo), oraz zbiornik nieczystości zlokalizowany na działce nr 152/1 obręb Wirwajdy , stanowiącej własność gminy Ostróda.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.08.2007, ostatnia aktualizacja: 26.10.2007, odsłon: 793


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526829
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości