Zarządzenie Nr 70/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 czerwca 2010r.

 

w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

 

      Na podstawie § 3, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne /Dz.U. Nr 95, poz.612/ - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Wyznaczam termin składania wniosków w terminie do dnia 10 września 2010r. do dyrektora placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.06.2010, ostatnia aktualizacja: 16.06.2010, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214758
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości