Zarządzenie Nr 70 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2008 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

      Na podstawie §1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz.1019) w związku z art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” z siedzibą w Warszawie, położoną w obrębie Tyrowo oznaczoną w/g katastru nieruchomości jako działka Nr 477/2 o pow. 328 m2.

 

      2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód Gminy.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

       

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.10.2008, ostatnia aktualizacja: 17.10.2008, odsłon: 1 115


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527112
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości