Zarządzenie Nr 69/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia oddać w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres 7 lat, część zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 113/125, o pow. 0,0772 ha, tj.:
 
1) pomieszczenie o pow. 75,58 m2, wydzielone z budynku;
 
2) udział wynoszący 33/100 w gruncie działki ew. Nr 113/125, obręb Mała Ruś, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.04.2022
Osoba przekazująca: Magda Chocian

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.04.2022, ostatnia aktualizacja: 25.04.2022, odsłon: 82


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786292
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości