Zarządzenie Nr 69/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 czerwca 2014 r.

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

 

      Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r. poz. 755) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2014, ostatnia aktualizacja: 23.06.2014, odsłon: 779


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569293
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości