Zarządzenie Nr 69/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

 

Na podstawie art. 8 a, w związku z art.8 c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.06.2010, ostatnia aktualizacja: 18.06.2010, odsłon: 825


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474565
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości