Zarządzenie Nr 69/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawie udzielania pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.10.2008, ostatnia aktualizacja: 17.10.2008, odsłon: 1 100


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526920
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości