Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 maja 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Łucja Fafińska – członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ew. Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha;
 
  2) III przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ew. Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha;
 
  3) III przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ew. Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.05.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2018, ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, odsłon: 308


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907376
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości