Zarządzenie Nr 68/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 330/29 o powierzchni 0,0836 ha, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00046751/6 oraz udziału wynoszącego 2/134 części w prawie własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 330/44, 330/76, 330/77, 330/79, 330/82, 330/83, położonych obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, gmina Ostróda, objętych księgą wieczystą Nr EL1O/00045713/1.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 23 maja 2017 r. Rep. „A” Nr 2965/2017 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anita Maciejewska i Notariusz Agnieszka Buczkowska w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.05.2017, ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, odsłon: 696


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219145
odsłon strony

Aktualnie mamy
86 gości