Zarządzenie Nr 68/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 uchwały Nr XVI/112/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej tj. 0,1500 ha - działki nr 269/3 o pow.

1,5200 ha położonej w obrębie Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

2. Wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. Olsztyn, na okres 16 miesięcy tj. od 24 sierpnia 2010 r. do dnia 24 grudnia 2011 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.06.2010, ostatnia aktualizacja: 16.06.2010, odsłon: 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474689
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości