Zarządzenie Nr 68/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 czerwca 2012r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie.

 

 

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2011 do31.12.2011 r.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2012, ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569082
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości