Zarządzenie Nr 68/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2011r.

 

w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

 

Na podstawie § 3, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników /Dz. U. Nr 111, poz. 652/ - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam termin składania wniosków w terminie do dnia 06 września 2011r. do dyrektora placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2011, ostatnia aktualizacja: 30.06.2011, odsłon: 837


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569218
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości