Zarządzenie Nr 68/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 września 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie „adaptacji budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie„

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 04.19.177/  zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie „adaptacji budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Grażyna Pydyn;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Krzysztof Ruczyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 15.09.2005, ostatnia aktualizacja: 15.09.2005, odsłon: 812


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238707
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości