Zarządzenie  Nr 67/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 05 maja 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie – etap II”
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. 1.  Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego:„Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie – etap II”
 
   2. W skład komisji wchodzą:
 
1/  Bogusław Fijas        -  przewodniczący
2/  Marek Wydrzyński  -   członek
3/  Zbigniew Tomczyk  -   członek
4/  Krzysztof Ruczyński -  członek
 
   § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót oraz konserwatora siecikanalizacji deszczowej.
   2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Wałdowo.
 
    § 3.  Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 10.05.2016r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk
 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2016, ostatnia aktualizacja: 10.05.2016, odsłon: 636


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219442
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości