Zarządzenie Nr 67/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania.

 

Na podstawie art. 8 b i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z póżn. zm.) zarządzam , co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie udziela się Pani Annie Ślusarczyk starszemu pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.12..2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2010, ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, odsłon: 1 011


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214736
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości