Zarządzenie Nr 67/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 lipca 2003r.

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona rzeki Drwęcy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborowo”

W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOKONSULT” Spółkę z o.o. w Poznaniu pismo znak: 413/BIO/2003 z dnia 28 lipca 2003r. ustalam na dzień 31 lipca 2003r. odbiór zadania pn. „Ochrona rzeki Drwęcy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborowo” zarządzam:

§ 1. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję przetargową w składzie:

Gustaw Marek Brzezin - Przewodniczący;

Ze strony inwestora

1.Jan Brzozowski - Członek;

2.Roman Szewczyk - Członek;

Ze strony wykonawcy

1.Aleksander Kosakowski - Członek;

2.Jan Kupryjaniuk - Członek;

Ze strony użytkownika

1.Eugeniusz Śnieżawski - Członek;

2.Jan Ignaczewski - Członek.

§ 2. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - oczyszczalni ścieków w m. Samborowo godz. 13.00.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085646
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości