Zarządzenie Nr 66/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022
 
 Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – poniedziałek, 2 maja 2022 r.
 
2. W dniu 2 maja 2022 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
§ 2. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – sobota, 21 maja 2022 r.
 
2. W dniu 21 maja 2022 r. Urząd Gminy Ostróda będzie czynny.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.04.2022
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.04.2022, ostatnia aktualizacja: 21.04.2022, odsłon: 175


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058136
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości