Zarządzenie Nr 66/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 maja 2018 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza do wydzierżawienia na okres dwóch dni, tj. 17 maja 2018 r. oraz 26 maja 2018 r.:
 
  1) część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działka ew. Nr 84/13, o pow. 17,8296 ha;
 
  2) część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka oznaczonej jako dz. ew. Nr 7/27, o pow. 9,9699 ha;
 
  3) część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka oznaczonej jako dz. ew. Nr 12/16, o pow. 1,1478 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2018, ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907158
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości