Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 czerwca 2014 r.
 
sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie
i wyznaczenia przewodniczącego komisji.
 
 Na podstawie art. 36a ust.6-8 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1.Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
 
 1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
 Cezary Wawrzyński,
 Janina Roman,
 Marek Szostek,
 
 2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
 Irena Rubczewska,
 Piotr Kryszczuk,
 
 3) po jednym przedstawicielu:
 
 a) Rad Pedagogicznych:
 Elżbieta Szulc,
 
 b) Rad Rodziców:
 Krystyna Elwartowska,
 
 c) Związku Nauczycielstwa Polskiego:
 Zygmunt Fleszar,
                                                   
 d) Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność”:
 Janusz Jaworski.
 
 § 2. Na przewodniczącego komisji wyznacza się Cezarego Wawrzyńskiego.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.06.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2014, ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622500
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości