Zarządzenie Nr 66/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2010r.

 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

 

Na podstawie art.8 b i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póżn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16.09.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2010, ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238553
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości