Zarządzenie Nr  66/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia  25  sierpnia  2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 1 ust.1pkt 1, art. 3 ust 1ustawy z dnia 12 października 1994r.  o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe  (Dz.U. Nr 119 ,poz. 567 z późn.  zm)    zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć  na rzecz Gminy Ostróda w drodze nieodpłatnego przekazania przez  Nadleśnictwo  Iława, nieruchomość    Skarbu Państwa w zarządzie  Lasów Państwowych   Nadleśnictwa Iława ,  położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo. Przedmiotem nabycia są następujące składniki  nieruchomości:

 

1/ udział wynoszący 224/1000 części  w działce gruntu  nr 3233/6  o pow. całkowitej  175 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 86, -  lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 47,05 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 

2/ udział wynoszący 224/1000 części  w działce gruntu   nr 3233/7  o pow. całkowitej 125 m2,

 

3 /udział  wynoszący 25/100 części  w działce  gruntu nr 3233/8  o pow. całkowitej 168 m2 , zabudowanej  budynkiem gospodarczym 4 segmentowym, -  pomieszczenie gospodarcze  nr 1  o pow. użytkowej  63,50 m2

 

4/ udział wynoszący 224/1000  części w działce gruntu  nr 3233/4 o pow. całkowitej 1987 m2 ,  służącej do obsługi istniejącej

zabudowy  mieszkaniowej  i gospodarczej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219490
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości