Zarządzenie Nr 66 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 lipca 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 572/ 6 o pow. 1.449 m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gm. Ostróda - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 16 lipca 2007r. Rep. “A” Nr 3056/07 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/ 2 – Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż. Tadeusza i Łucji Rudnickich.

 

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.07.2007, ostatnia aktualizacja: 30.07.2007, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527114
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości