Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 czerwca 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne
nr 31/5 o pow. 0,1738 ha, nr 21/14 o pow. 0,5241 ha, nr 21/23 o pow. 0,0377 ha, nr 21/4 o pow. 0,0449 ha, nr 21/53 o pow. 0,0638 ha, nr 24/10 o pow. 0,0071 ha, nr 31/11 o pow. 0,0495 ha, położone w obrębie Ryn.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 10.06.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2014, ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, odsłon: 890


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622562
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości