Zarządzenie Nr 65/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16.09.2008r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192,poz.1378 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1.Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie udziela się Pani Annie Zgrzebskiej, kierownikowi działu świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

      2. Upoważnienie dotyczy okresów nieobecności Pani Danuty Niemanowskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2008, ostatnia aktualizacja: 23.10.2008, odsłon: 957


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212795
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości