Zarządzenie  Nr  65/05

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia  19 sierpnia  2005r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /  Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603  z późn.zm/  zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu  prawa użytkowania wieczystego  w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako działka  Nr 147/20  o pow. 909 m2, położonej w  obrębie  Mała Ruś  w  miejscowości  Wałdowo gm. Ostróda, stanowiącej własność  Gminy Ostróda  w użytkowaniu wieczystym  małż: Iwony i Jarosława Jankowskich.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości  zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej  dnia 12 sierpnia 2005r. Rep. A Nr  1839 /2005   w Kancelarii Notarialnej  w Ostródzie  ul. Wyspiańskiego nr 10    -Notariusz Alina  Sanecka.

 

      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 894


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238456
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości