Zarządzenie Nr 64/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 czerwca 2011 r.

 

w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza do wydzierżawienia działkę gruntu oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 77/3 o pow. 0,1900 ha położoną w obrębie Zwierzewo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

2. Wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. Olsztyn, od 26 lipca do 30 listopada 2011r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2011, ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, odsłon: 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569279
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości