Zarządzenie nr 64/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 sierpnia 2005r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. i wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r., zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. i wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 

      § 2. Skład Zespołu o którym mowa w § 1:

 

   1. Andrzej Pęziński  - Przewodniczący Zespołu;

 

   2. Danuta Kucharczuk -Zastępca Przewodniczącego;

 

   3. Agnieszka Jakubowska - Sekretarz;

 

   4. Janina Roman - członek;

 

   5. Maria Kubaszczyk  - członek;

 

   6. Grażyna Łabęcka - członek;

 

   7. Artur Jabłonka - koordynator gminny z obsługi aplikacji „Kalkulator Wyborczy”;

 

   8. Henryk Chocian - członek.

 

      § 3. Zobowiązuje Przewodniczącego zespołu do:

 

   - kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

 

   - organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

 

   - stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania i przebiegu wyborów.

 

      § 4. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214884
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości