Zarządzenie Nr 63/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 9 maja 2018r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Ewa Malinowska;
     2) Członek – Elżbieta Koziej;
     3) Członek – Joanna Burcon;
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.05.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.05.2018, ostatnia aktualizacja: 22.05.2018, odsłon: 312


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927714
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości