Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 maja 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako:
 
  1. działka nr 676/11 o pow. 0,1631 ha,
  2. działka nr 676/12 o pow. 0,1491 ha,
  3. działka nr 676/13 o pow. 0,1556 ha,
  4. działka nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,
  5. działka nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2017, ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, odsłon: 731


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215649
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości