Zarządzenie Nr 63/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora

 

      Na podstawie art. 36a  ust. 9 ustawy  z  dnia  07 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami) - po zasięgnięciu  opinii  Rad  Pedagogicznych  w  uzgodnieniu z Warmińsko-  Mazurskim  Kuratorem  Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji dyrektora:

 

   - Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku   w  Starych  Jabłonkach Pani  Iwonie  Murzyn na okres 5 lat, tj. od 01.09.2005 r. do 31.08.2010 r.

 

   - Gimnazjum w  Ostródzie  Pani Elżbiecie Okrucińskiej na  okres  5 lat,   tj. od 01.09.2005 r. do 31.08.2010 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 849


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236189
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości