Zarządzenie Nr 62/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
 
Na  podstawie  art.  63 ust. 1  i  ust. 21  ustawy  z  dnia 14  grudnia  2016 r.  Prawo  oświatowe (Dz.U. z  2021 r.  poz. 1082  ze  zm.)  Wójt  Gminy  Ostróda  zarządza,  co  następuje:
 
§  1. Powierzam   Pani   Katarzynie Ślusarz stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie  na  okres od 1 września 2022 r.  do 31 sierpnia 2027 r.
 
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Joanna Burcon

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.04.2022, ostatnia aktualizacja: 04.04.2022, odsłon: 135


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214148
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości