Zarządzenie Nr 62/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2003r.

 

      Na podstawie art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za rok obrotowy od 01.07.2003 do 31.12.2003r. Suma aktywów wynosi 1.948,28 zł a pasywów 1.948,28 zł.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100199
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości