ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 stycznia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2014.
 
      Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Ustala się pogotowie kasowe na rok 2014 w wysokości 3.000 zł.
 
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2000 Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.01.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.01.2014, ostatnia aktualizacja: 13.01.2014, odsłon: 840


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569297
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości