Zarządzenie Nr 62 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 czerwca 2010r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22”

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. /, zarządzam co następuje:

 

    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie

 

,,Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22”

 

    ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

    1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

    2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

    3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

    4. Członek - Krzysztof Ruczyński;

   

    5. Członek - Danuta Kucharczuk

 

    § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09

Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena wajdyk
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.06.2010, ostatnia aktualizacja: 10.06.2010, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235857
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości