Zarządzenie Nr 62 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie od Gminy Miejskiej Ostróda na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie 8 miasta Ostródy oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

- Nr 154/57 o pow. 213 m2

 

Nabycie następuje na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 154/22 stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie 8 miasta Ostródy.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.07.2007, ostatnia aktualizacja: 30.07.2007, odsłon: 738


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214555
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości